Return to site

Tùy loại hình công việc sẽ được cấp visa Mỹ như sau

Thị thực làm việc là thị thực không di dân và, tùy thuộc vào bản chất của công việc và mục đích lưu trú, sẽ được cấp thị thực tương ứng.Tùy thuộc vào loại công việc, người nộp đơn sẽ được cấp một trong những thị thực làm việc phổ biến nhất của Hoa Kỳ tại cong ty lam dich vu visa như sau:

Visa H-1B: Đối với người nộp đơn sang Hoa Kỳ làm việc chuyên nghiệp, điều kiện cần thiết của loại visa này là phải có bằng cử nhân (hoặc cao hơn) trong lĩnh vực cụ thể mà người nộp đơn sẽ làm việc. Ngoài ra, người sử dụng lao động phải nộp cho Bộ Lao động một mẫu đơn cho các điều khoản và điều kiện của việc làm như đã nêu trong hợp đồng lao động.

Visa H - 2A (nhân viên nông nghiệp theo mùa): có sẵn cho các ứng viên đến Hoa Kỳ để làm việc tạm thời trong công việc nông nghiệp theo mùa hoặc theo mùa. Để nộp đơn xin thị thực làm việc tại Hoa Kỳ, người sử dụng lao động tại Hoa Kỳ (hiệp hội, doanh nghiệp, nhà sản xuất nông nghiệp) phải nộp đơn I-129 cho người lao động không phải là công dân Hoa Kỳ .

Visa H - 2B (công nhân lành nghề và công nhân không có kỹ năng): Dành cho những đương đơn đến Hoa Kỳ để làm việc theo mùa hoặc thiếu việc làm. Để hội đủ điều kiện cho loại thị thực này, chủ sử dụng lao động phải có giấy chứng nhận của Bộ Lao Động để xác nhận sự vắng mặt hoặc thiếu hụt công nhân Hoa Kỳ đáp ứng các yêu cầu lao động cho công việc này. Bộ phận bảo lãnh cho bạn.

Visa H - 3 (Traineeship): Đối với người nộp đơn đến Hoa Kỳ để nhận đào tạo của chủ nhân trong bất kỳ lĩnh vực chuyên môn nào, ngoài giáo dục hoặc sau đại học, sau thời gian đào tạo tối đa 2 năm, người nộp đơn phải thực hiện công việc thực tế tương ứng. Lưu ý rằng đây là visa làm việc ở Hoa Kỳ nên không thể sử dụng đào tạo để cung cấp việc làm, năng suất và đào tạo không có sẵn ở quốc gia của người nộp đơn.

>> Xem thêm visa trung quốc uy tín

Visa H - 4 (người phụ thuộc): Đối với vợ / chồng, con cái (dưới 21 tuổi, chưa lập gia đình) đi cùng với người nộp đơn có visa H hợp lệ. Tuy nhiên, người có thị thực H-4 không được phép làm việc trong khi ở Hoa Kỳ.

Visa L - 1 (nhân viên luân chuyển nội bộ): Đối với người nộp đơn là người quản lý, lãnh đạo hoặc nhân viên chuyên nghiệp của công ty quốc tế tạm thời chuyển đến văn phòng hoặc chi nhánh. hoặc một công ty con của cùng một công ty đặt tại Hoa Kỳ. Yêu cầu đối với visa L-1 là người nộp đơn phải làm việc bên ngoài Hoa Kỳ trong một năm trong vòng ba năm trước khi vào Hoa Kỳ. Visa L-1 sẽ được cấp sau khi văn phòng chi nhánh / công ty ở Hoa Kỳ đã được USCIS chấp thuận.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly